Otopratik Logo
close hamburger menu

Müşteri Hakları

Genel Onarım İle İlgili Haklar

Otopratikler müşterilerinin araçlarına takılı aksesuarlar, cihazlar, şahsi eşyalar ve yakıt miktarından, bunların Otopratik görevlilerine teslim edilmesi, bildirilmesi ve bunların kabul esnasında kaydedilmiş olması halinde sorumludur.

Check-up kapsamında kontrol edilen araçlarla ilgili olarak oluşacak bakım giderleriyle ilgili olarak tahmini bir ücretlendirme yapılır. Bu ücretlendirme işçilik, malzeme ve diğer hizmet masraflarının yaklaşık tutarını Otopratik müşterilerine bildirmek ve bütçelerini ayarlamalarına yardımcı olmak içindir. Oluşacak kesin ücret iş bitiminde belli olur.

Herhangi bir Otopratik müşterisinin bulunduğu yerde Otopratik olmaması halinde daha önce hizmet alınan bir Otopratik’le ilgili satış sonrası hizmetlerin verilmesinde en yakın Otopratik yardımcı olacaktır.

Otopratik müşterilerinin aracında herhangi bir Otopratik’de takılan bir parçanın arızalı çıkması ve en yakın yerdeki Otopratik’de ilgili takip hizmetinin verilmesinin mümkün olmaması durumunda, söz konusu parçanın ilgili tedarikçiye ya da bir diğer Otopratik’e ulaştırılması ve geri gönderilmesi ile ilgili işlemler herhangi nakliye, posta, kargo veya benzeri bir ulaşım gideri talep edilmeden yerine getirilir.

Otopratik’ler tarafından yapılan montaj, bakım ve onarım hizmetleriyle ilgili olarak, bir yıl içinde aynı arızanın tekrarı halinde, ilgili ürünün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı bir kullanımın Otopratik müşterisi tarafından da sergilenmemiş olması kaydıyla, herhangi bir servis ücreti alınmayacaktır.

Otopratik’lerde satılan ürünlerin garanti süresi dışında, garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir parçanın da değiştirilmesi ve/veya satılması durumunda, değişen parça için 6 (altı) aydan aşağı olmamak üzere bir garanti verilir.

Otopratik’lerde onarım sırasında değişen parçalar talep edilmesi halinde onarım bitiminde teslim edilir. Aksi yöndeki bir talep halinde ise, söz konusu parçalar ilgili Otopratik tarafından imha edilir.

Otopratik’lerde yapılan bakım, onarım ve diğer hizmetlerin ücreti aracın teslim alındığı anda geçerli olan işçilik, malzeme ve diğer hizmet fiyatlarına göre saptanır.

Yedek Parça ve İşçilik Garantisi

Otopratik servis işçilik ve yedek parça garantisi kapsamı yapılan bakım ve onarım işlemleriyle ilgili olarak hatalı işçiliğin düzeltilmesi ve bu hatalı işçilik nedeniyle zarar gören parçaların değiştirilmesini içerir ve bu işlemler için Otopratik müşterilerinden ek bir ücret talep edilmez.

Bir Otopratik müşterisinin aracı, servis işçilik garantisi kapsamına giren bir işlem nedeniyle yürüyemez duruma gelmişse, garantiye konu olan servis hizmetini veren Otopratik’in onayı ile gerçekleştirilecek olası araç çektirme hizmetinin ücreti ilgili Otopratik bayisi tarafından karşılanır.

Lütfen Dikkat:

Normal kullanım sonucu oluşan aşınmalar, hor kullanma, kaza, ihmal, modifikasyon, araç üreticisinin kullanma klavuzuna aykırı kullanma, kötü yol koşulları, dış etkenler (taş sıçramaları, hava şartları, aracın kullanıldığı bölgeden kaynaklanan kimyasal kirlenmeler, doğal afetler v.b sonucu oluşan durumlar ile, aracın, Otopratik bayisi dışında bir yerde yaptırılan her türlü bakım ve onarımlar sonucu ortaya çıkacak arızalar ve bu sebeple ortaya çıkabilecek işçilik ve malzeme masrafları Otopratik servis işçilik garantisi kapsamı dışındadır.

Ayrıca, tüm balatalar, bujiler, filtreler, ampuller, sigortalar, motor kayışları, platin, lastik, akü, silecek lastikleri, triger kayışı, yağ, antifiriz, hidrolikler v.b sarf malzemeleri ile amortisörler, makas burçları ve ön düzen parçaları (rot başı, rotil, salıncak burçları vb. aksamlar) içeren yol şartları ile direkt bağlantılı parçalar gibi sınırlı ömürlü bakım parçalarında oluşan normal aşınma ve eskimeler ve bu sebeple ortaya çıkabilecek işçilik ve malzeme masrafları ile ön düzen, lastik balansı, subap ayarı, fren ayarı vb gibi araç kullanıldıkça bozulabilecek ayarlar ve bu suretle ortaya çıkabilecek işçilik ve malzeme masrafları da Otopratik yedek parça ve servis işçilik garantisi kapsamına girmezler.

Otopratik servis işçilik garantisi, arızanın oluştuğu komple üniteyi değil sadece arızalı parçaların onarılması ya da değiştirilmesini kapsar.

Otopratik servis işçilik garantisine konu olan işlemin ve işçiliğin yapıldığı bölgeye Otopratik teknisyenleri haricindeki üçünü şahıslarca herhangi bir işlem veya müdahale sonucu araçta herhangi bir arıza oluşması halinde, bu arıza Otopratik servis işçilik garantisi kapsamında kalacaktır.

Arızanın Otopratik servis işçilik garantisi kapsamına girip girmediğinin tespiti için yapılacak kontrol ve işlemler neticesinde arızanın Otopratik garantisi kapsamı dışında olduğu sonucuna varılırsa teşhis için yapılan harcamalar konusunda Otopratik’lerin müşterilerine başvurması olasılığı bulunmaktadır.