Otopratik Logo
close hamburger menu

Otopratik Veri İşleme İzni

(Son Güncelleme Tarihi: 08.05.2018)

Bu Veri İşleme İzni, size verilerinizin nasıl işlendiğini açıklamaktadır.

Otopratik metodunun kurucusu olan Brisa Bridgestone Sabancı Lastik veri sorumlusu olarak istasyonları ve bayileri, web ve mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve diğer tüm kanallarında (“Kanallar”) yaptığınız alışverişler ve verdiğiniz kişisel bilgilerinizi kaydetmekte ve işlemektedir. Otopratik, veri sorumlusu olarak da hareket eden Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic A.Ş. (Brisa) tarafından yönetilmekte olup, Brisa ve/veya üye şirketler/ markalar yine bu üyelik onayında belirtilen benzeri amaçlarla farklı program ve uygulamalar (hepsi birlikte “Programlar”) devreye alabilir.

Programlar dahilinde toplanan verileriniz nelerdir? Toplanan veriler, Brisa’ya dahil markaların/şirketlerin mağaza, istasyon, çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulama ve diğer her türlü kanalına vermiş olduğunuz ad, soyad, doğum tarihi, telefon, e-posta, adres, plaka, anketlere verdiğiniz cevaplar, ziyaret ettiğiniz bayilerr, alışveriş detayınız, mobil uygulamalar aracılığıyla verdiğiniz lokasyon bilgileriniz, web siteleri ve mobil uygulamalar üzerindeki gezinme hareketleriniz ile davranış bilgileriniz (site/mobil uygulama üzerindeki hareketler, incelenen, sepete atılan ürün/ler ile siteye hangi sayfadan gelindiği gibi bilgiler), sosyal medya bağlantıları ile üyelik gerçekleştirmeniz halinde bu yolla alınan veriler, çeşitli akıllı ürünler/cihazlar üzerinden ayrıca izin vermeniz halinde alınabilecek olan ürün/cihaz kullanım bilgileri, mobil cihazlar üzerinden alınabilecek olan cihaz bilgileri (cihaz tanımlama numarası, işletim sistemi, tarayıcı ismi, cihaz marka/model) ve burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın tüm bu Kanallar aracılığıyla verilen diğer kişisel verilerdir. Toplanan veriler birlikte “Bilgiler” olarak anılacaktır.

Bilgiler hangi amaçla işlenmektedir? Kanallardan toplanan Bilgiler Brisa’ya aktarılır. Brisa, Programların sahibi olarak bu verileri kendi işleyebileceği gibi, işleyerek veya işlemeksizin üye markalara da aktarabilir. Bilgileriniz, Brisa ve/veya Programlara üye şirketler/ markalar tarafından analiz edilerek Brisa, üye markalar ve/veya Otopratik kapsamında işbirliği yapılacak firmaların genel ve/veya size özel ürün/hizmet önerilerinin, reklam, kampanya ve diğer faydalarının sunulması, çeşitli platformlar üzerinden hedefli reklam gösterilmesi, vermiş olduğunuz iletişim bilgileriniz kullanılarak kısa mesaj, elektronik posta gönderilmesi, arama gerçekleştirilmesi ve benzeri yollarla tarafınızla iletişime geçilmesi, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, posta iletilmesi, anket ve telesatış uygulamaları, alışveriş verileriniz dahil bilgilerinizin analiz edilmesi, raporlanması, istatistiki analizler yapılması ve diğer benzeri pazarlama amaçları için işlenebilir. Yine bu amaçlarla işlenmek üzere Bilgiler, kişisel veri konusunda işbirliği yapılacak şirketlere aktarılarak (bu şirketler Programlara üye olmayabilir) ve bu şirketlerde yer alan kişisel verileriniz tarafımıza aktarılarak, bu veriler birleştirilebilir, birleştirilen ve aktarılan veriler üzerinden hem Brisa tarafından hem verinin aktarıldığı şirket tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla verileriniz işlenebilir ve birleştirilen veriler yine bu amaçlarla işlenmek üzere Taraflara aktarılabilir. Bilgiler gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile sadece bu izin beyanında bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurtiçinde tutulabileceği gibi yurtdışına da aktarılabilecektir.

Bilgiler kimlere aktarılabilir? Bilgileriniz, yukarıda belirtilen kapsamda işlenmek üzere veya işlenmiş hali ile Brisa’ya, bayi, acente ve franchise’larına, veri işbirliği yapılacak şirketlere, Sabancı Topluluğu’na dahil şirketlere, altyapı sağlayıcıları ve hizmet alınan 3. kişilere (gönderi şirketi, çağrı merkezi, danışmanlar gibi) ile sosyal medya hesaplarınız üzerinden tarafınıza hedefli reklam gösterimi yapılması amacıyla sosyal medya platformlarına ve ileride ortaya çıkabilecek diğer iletişim kanallarına aktarılabilir.

Veri işlemenin süresi nedir? Burada belirtilen kişisel verileriniz, Brisa tarafından benzer amaçla oluşturulmuş tüm diğer programlar ve markalar tarafından, bu markaların üyeliği ile Programların devamı süresince ve sonrasında da, aksi tarafınızca açıkça belirtilmediği sürece işlenmeye devam edilecektir.

Bilgilerinizin işlenmesi ile ilgili haklarınız nelerdir? Bu İzin Beyanı’nda belirtilen taraflarca kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, ayrıca sizinle iletişime geçilmesine engel olunmasını Sabancı Center Kule 2 Kat:3 4.Levent-İstanbul adresinden ve 08502101252’dan talep etme hakkınız bulunmaktadır.